ZZP belasting

ZZP belasting

Hoeveel en welke belasting u gaat betalen als freelancer / zzp’er, hangt af van de  rechtsvorm die u kiest. Welke rechtsvorm het beste bij u past, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld hoe u de aansprakelijkheid regelt en wat fiscaal voordelig is. Veel zzp’ers en freelancers kiezen voor een eenmanszaak.

Inkomstenbelasting

Over uw inkomsten als freelancer of zzp’er betaalt u inkomstenbelasting. Uw opdrachtgever hoeft geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen af te dragen. Maar wat als de Belastingdienst u niet als zelfstandige beschouwt? Dan is er volgens de fiscus sprake van een verkapt dienstverband. Uw opdrachtgever wordt opeens tot werkgever gebombardeerd. Dat heeft financiële en mogelijk ook arbeidsrechtelijke gevolgen.

Omzetbelasting (btw)

U betaalt omzetbelasting (btw) als u ondernemer bent en zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent. De rechtsvorm is voor het betalen van btw niet van belang. Het is ook mogelijk dat u voor de btw wél ondernemer bent, maar voor de inkomstenbelasting niet. U bent ondernemer voor de btw als:

 •   u een zelfstandige bent of een eigen bedrijf heeft;
 •   u in loondienst werkt en daarnaast andere werkzaamheden hebt;
 •   u inkomsten heeft door bijvoorbeeld een gebouw te exploiteren;
 •   u als particulier een nieuw vervoermid

Aftrekposten

Als de Belastingdienst u als ondernemer erkent, behaalt u ‘winst uit onderneming’. U heeft recht op aftrekposten zoals de investeringsaftrek, de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) en de ondernemersaftrek.

Voorwaarden voor erkenning als ondernemer:

 • U steekt jaarlijks minstens 1225 uur (gemiddeld 24 uur perweek) in uw bedrijf. Niet gewerkte uren door zwangerschap tellen mee voor de periode van 16 weken.
 • U besteedt meer dan 50 procent van uw werktijd aan uw bedrijf. Deze voorwaarde geldt niet als u in de afgelopen 5 jaar geen ondernemer was.

De ondernemersaftrek bestaat uit:

 • zelfstandigenaftrek en startersaftrek;
 • de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
 • de meewerkaftrek;
 • mkb-vrijstelling;
 • de stakingsaftrek.

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Uw opdrachtgever wil weten of de Belastingdienst u ziet als ondernemer of als werknemer in loondienst. In het laatste geval moet hij loonbelasting en sociale premies afdragen. Met een Verklaring  arbeidsrelatie (VAR) geeft u uw opdrachtgever zekerheid dat de Belastingdienst u als ondernemer beschouwt.

Er zijn vier varianten:

 • winst uit onderneming;
 • inkomsten uit dienstbetrekking (loon);
 • resultaat uit overige werkzaamheden;
 • werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap  (grootaandeelhouder, voor bv en nv).

Als in de verklaring staat dat u ‘winst uit onderneming’ hebt of  dat uw ‘inkomsten voor rekening en risico van uw vennootschap’  zijn, dan hoeft uw opdrachtgever over deze inkomsten geen loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden.  Anders is het als in de verklaring staat ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ of  ‘loon’. Uw opdrachtgever moet in beide gevallen zelf beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking. Zo ja, dan zal hij loonheffingen moeten inhouden en afdragen. De Belastingdienst oordeelt in deze twee situaties pas achteraf.

Kleine-ondernemersregeling

Als u per saldo weinig btw hoeft te betalen, kunt u gebruikmaken van de kleine-ondernemersregeling. Dit betekent dat u minder (of zelfs helemaal geen) btw hoeft te betalen. Het kan ook zijn dat u geen aangifte meer hoeft te doen. Bewaar wel uw facturen voor een eventuele controle.

Er gelden vier voorwaarden voor de kleine-ondernemersregeling:

 • u betaalt, na aftrek van de voorbelasting, in een jaar 1.883 euro of minder btw;
 • u hebt een eenmanszaak of u maakt deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vennootschap onder firma (vof). Bij een samenwerkingsverband geldt dat de deelnemers geen rechtspersonen mogen zijn;
 • u voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw, zoals het regelmatig boeken van de ontvangsten en het bewaren van uw facturen;
 • uw onderneming is in Nederland gevestigd.

Hoe groot de belastingvermindering is, hangt af van het btw-bedrag dat u in een jaar zou moeten betalen. Wanneer u uw aangifte inkomstenbelasting invult, moet u dit voordeel bij uw winst optellen.

Een ZZP’er met een BV

Kiest u als zelfstandige voor een bv, dan betaalt de bv vennootschapsbelasting over de gemaakte winst en betaalt u over uw salaris inkomstenbelasting. U heeft geen recht op aftrekposten als de zelfstandigen- en startersaftrek. Kiest u voor een eenmanszaak, dan krijgt u te maken met inkomstenbelasting. U heeft wél recht op aftrekposten als de Belastingdienst u als ondernemer erkent.

Breng orde aan in uw belastingzaken

Het is belangrijk om uw belastingzaken goed op orde te houden zodat alles later gemakkelijk is terug te vinden. Een archiefkast aanschaffen is daarom geen overbodige luxe. Bewaar niet alles enkel alleen op uw computer, maar bewaar altijd ook een papieren versie.