ZZP arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

ZZP arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Arbeidsongeschiktheidsrisico

Als ZZP’er of freelancer bent u de drijvende kracht van uw bedrijf. Maar wat gebeurt er als u onverhoopt uitvalt en arbeidsongeschikt raakt? Wat betekent dat voor uw bedrijf en uw persoonlijke situatie?

Het is niet te hopen, maar we lopen allemaal het risico om arbeidsongeschikt te raken door langdurige ziekte of invaliditeit. Bij arbeidsongeschiktheid ontstaat er dan onzekerheid met betrekking tot de continuïteit van uw inkomen.

In Nederland worden de zelfstandige ondernemers sinds de afschaffing van de Wet arbeidsongeschiktheid-verzekering zelfstandigen (WAZ) op geen enkele wijze meer voorzien in een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. U moet dus zelf een verzekering hiervoor afsluiten. Om te voorkomen dat arbeidsongeschiktheid tot een forse financiële aderlating leidt en u niet in de bijstand terecht wilt komen is er een arbeidsongeschiktheid-verzekering (kortweg AOV).

AOV verzekering

Het doel van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is het waarborgen van de continuïteit van de onderneming door het wegvallen van het inkomen van de zzp’er op te vangen. De AOV is een schadeverzekering. Dit heeft tot gevolg dat de verzekerde er als gevolg van een schadeuitkering niet op vooruit mag gaan.

De arbeidsongeschiktheidverzekering AOV verzekert u van een inkomen op het moment dat u door toedoen van uzelf of anderen arbeidsongeschikt raakt. Omdat de facturen betaald moeten worden en u een inkomen wilt hebben, is het verstandig om een arbeidsongeschiktheidverzekering AOV af te sluiten.

De verzekerde som van de arbeidsongeschiktheidsverzekering zal doorgaans zijn afgeleid van het inkomen van de ondernemer. De verzekeraar zal doorgaans niet meer dan 80% van het inkomen willen verzekeren.

Veel verzekeringsmaatschappijen bieden u een arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV aan. Deze verzekeringen zijn er in alle soorten en maten. Het is aan te raden om een goede vergelijking tussen de verschillende verzekeraars te maken!

Waarom is een AOV onmisbaar

Jaarlijks overkomt het 1 op de 10 zzp’ers door ziekte of ongeval niet te kunnen werken. Als u een eigen zaak heeft, bent u overal verantwoordelijk voor en draagt u zelf de financiele gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Als u ziek wordt /arbeidsongeschikt wordt verklaard, kunt u niet meer werken. Dit houdt in dat u geen geld meer verdient. Maar uw maandelijkse lasten gaan gewoon door!!

Vanuit de overheid hebben zelfstandig ondernemers geen enkel recht meer op sociale verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid. Mocht u dus geen verzekering hebben afgesloten en arbeidsongeschiktheid raken, bent u tot de bijstand veroordeeld en moet u uw eigen vermogen aanspreken en raakt u in het ergste geval zelfs uw eigen woning kwijt.

De bijstand voor een alleenstaande bedraagt EUR 607,- per maand. De Wet werk en bijstand is de enige overheidsregeling waar u als freelancer / zzp-er op terug kunt vallen. Wat betekent dit voor uw persoonlijke situatie? Met een AOV bent u verzekerd van inkomen bij ziekte /arbeidsongeschiktheid. U krijgt dan een inkomensaanvulling zodat u financiele zekerheid heeft tijdens uw periode van arbeidsongeschiktheid.